Polityka Prywatności 2019-04-14T22:36:12+00:00

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując należycie ochronę danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i prywatności pozyskanych danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest:
Tranformulas-Poland
ul. Jugosłowiańska 17
60-179 Poznań
NIP: 7791060739
e-mail: [email protected]

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
– Imię i Nazwisko,
– Adres zamieszkania,
– Numer telefonu,
– Adres e-mail,
– Adres do wysyłki,
– Nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).

4. Każdy użytkownik naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawiania swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu internetowego.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych [Dz. U. UE. L z 2016r. Nr 119 str.1] masz prawo poprawienia, uzupełnienia, usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Sklepie internetowym.

Zadzwoń do nas !