Regulamin 2019-06-28T11:30:19+00:00

Regulamin Sklepu Sofri Energy Cosmetics

I. Informacje Ogólne

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Sofri Energy Cosmetics, zwanego dalej Sklepem jest:

Transformulas-Poland
Adres: ul. Jugosłowiańska 17
60-301 Poznań
NIP: 7791060739
E-mai: [email protected]

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady dotyczącesprzedaży produktów za pośrednictwem Internetu w Sklepie Sofri Energy Cosmetics, znajdującym się na stronie internetowej pod adresem [email protected].
 1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach sklepu internetowego.
 4. Zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 października 1997r. każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia ,a także prawo do zaprzestania ich przetwarzania, co należy zgłosić w formie pisemnej/mailowej.

  II. Oferta

  1. Przedmiotem sprzedaży są kosmetyki detaliczne oferowane przez Transformulas-Poland, zaprezentowane jako oferta Sklepu w momencie składania zamówienia.

 5. Sklep gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów oraz ich oryginalność. Produkty podlegają wszelkim europejskim rygorom związanym z dopuszczeniem produktów do obrotu. Informacje zawarte na stronach Sklepu są okresowo weryfikowane i aktualizowane. Tym samym Sklep gwarantuje, że zawarte na witrynie Sklepu informacje o produktach i ich właściwościach są aktualne.
 6. Prezentowana w Sklepie informacja o dostępności produktów jest informacją aktualną na czas dokonywania zakupów. Jeżeli produkt jest niedostępny – Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta ( tel.: 602-493-425; e-mail: [email protected]).
 7. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

  III. Zamówienia i Realizacja

  1. Warunkiem koniecznym do realizacji zakupów w Sklepie on-line jest dokonanie wstępnej rejestracji Klienta. Dla wstępnej rejestracji Klienta konieczne jest podanie:

  a. Danych osobowych klienta (imię i nazwisko),

  b. Danych kontaktowych klienta:

  – Nr telefonu kontaktowego,

  – Adres poczty e-mail (dla weryfikacji danych Klienta oraz dla  przesyłania potwierdzeń o dokonywanych zakupach); adres poczty e-mail Klienta jest jednocześnie jego Identyfikatorem („Login”),

  c. Danych adresowych klienta (adres do korespondencji i przesyłania zakupionych produktów),

  d. Hasła dostępu (ciąg znaków ustalonych przez Klienta, uniemożliwiających dostęp niepowołanych osób do Konta Klienta).*

  2. Na podany przez Klienta adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z prośbą o weryfikację/potwierdzenie
  rejestracji. Po pozytywnym dokonaniu potwierdzenia rejestracji Klient może w pełni korzystać ze Sklepu. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji – Konto Klienta pozostanie nieaktywne. W przypadku problemów Biuro Obsługi Klienta (BOK, e-mail: [email protected]) udzieli wszystkich niezbędnych informacji i pomoże Klientowi zarejestrować się w
  systemie.
  Do złożenia zamówienia konieczne jest:

 1. Wybór produktów do zakupu,
 2. Wybór sposobu dostawy,

 

 1. Wskazanie adresu dostawy; adres dostawy może być różny od adresu zadeklarowanego podczas rejestracji,
 2. Zatwierdzenie dokonania zakupów.

  4. Zatwierdzenie dokonania zakupów powoduje wysłanie przez Sklep (system) automatycznej informacji skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji, w celu jego potwierdzenia. Potwierdzone przez Klienta zamówienie trafia do realizacji.

  5. W razie potrzeby BOK kontaktuje się z Klientem. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyrazi Klient w czasie kontaktu. Gdy zamówione produkty są już skompletowane, BOK przystępuje do wysyłki produktów oraz wystawia paragon lub fakturę VAT.

  6. Sposób dostawy zamówienia wybierany jest przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

  7. Dostawa może zostać zrealizowana z wykorzystaniem:

  a. Usługi kurierskiej. Opłata za realizację usługi kurierskiej prezentowana jest na stronie Sklepu (wynika z aktualnego taryfikatora usługodawcy) i zostaje doliczona do złożonego zamówienia. Dostawa realizowana jest w terminie gwarantowanym przez kuriera (do 3 dni roboczych).

  b. Odbioru osobistego w siedzibie Transformulas-Poland, ul. Jugosłowiańska 17,  60-301 Poznań.

8.  Sklep zastrzega, że w przypadkach braku produktu w magazynie – realizacja zamówienia może się opóźnić. Brak produktu w magazynie Sklepu i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone telefonicznie Klientowi, który będzie miał możliwość podjęcia decyzji o dalszym sposobie realizacji zamówienia.

 1. Formy Płatności

  Sklep przewiduje następujące formy płatności:

 2. Przelew na rachunek sklepu :

Transformulas-Poland
Adres: ul. Jugosłowiańska 17
60-301 Poznań
NIP: 7791060739
E-mai: [email protected]
Rachunek  bankowy: 13 1020 4027 0000 1402 0422 1537

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia przesłany na skrzynkę pocztową podaną przez Klienta.

2. Za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. Klient dokonujący zamówień za pośrednictwem Internetu wraz z towarem otrzymuje paragon lub fakturę VAT

V. Reklamacje i Zwroty

1. Wszystkie oferowane przez Sklep produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

 1. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktów.
 2. Z zakupionego produktu Klient ma prawo zrezygnować w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (bez podania przyczyny), zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.
 3. Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:

  – nie był używany,
  – nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – pudełko, butelka,
  – nie został w inny sposób zniszczony.

  5. Jeżeli dostarczony produkt będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje
  prawo otrzymania tego produktu z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy
  egzemplarz pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji
  Sklepu. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie
  telefonicznym lub poprzez e-mail z BOK, o odesłanie na nasz adres
  korespondencyjny wadliwego produktu wraz z paragonem lub fakturą VAT oraz
  numerem własnego konta bankowego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Sklepu
  oraz zgodnie z życzeniem Klienta – Klientowi zostanie zwrócony koszt
  zakupu produktu powiększony o poniesione przez Klienta koszty dostawy
  bądź Klientowi zostanie wysłany produkt wolny od wad.

 4. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu. Koszt opakowania i odesłania
  produktu ponosi Klient.
 5. Sklep nie zwraca kosztów dostawy i odesłania produktu.
 6. Klient proszony jest o zabezpieczenie odsyłanego produktu tak, aby nie
  uległ zniszczeniu. Produkt powinien zostać dostarczony do Sklepu w takim
  stanie w jakim został wysłany do Klienta – jest to wymóg niezbędny do
  uznania zwrotu.
 7. W przypadku zwrotu przesyłki na adres Sklepu z powodu błędnie podanego
  adresu wysyłkowego, wszelkie dodatkowe koszty przesyłek pokrywa Klient.
 8. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sklep wynosi 30 dni kalendarzowych od
  daty jej zarejestrowania (otrzymania przesyłki zwrotnej od Klienta).
 9. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu produktów na stronie
  internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie
  uwzględnia się.
 10. Sklep nie przyjmuje zwrotów zakupionych produktów.
 11. Przesyłki z reklamacjami prosimy kierować na adres korespondencyjny:

  Transformulas-Poland
  Adres: ul. Jugosłowiańska 17
  60-301 Poznań
  NIP: 7791060739

 12. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

  VI. Ochrona Danych

  1. Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
  osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że
  podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób
  nieuprawnionych.

 13. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy Transformulas-Poland, z
  siedzibą w Poznaniu, ul. Jugosłowiańska 17, do celów marketingowych i
  ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że każdy zarejestrowany Klient ma
  prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 14. W każdym momencie Klient może zażądać zaprzestania przetwarzania swoich
  danych osobowych. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na
  adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. Jednocześnie firma
  Transformulas-Poland zapewnia, że w każdej chwili zostanie uwzględniona
  przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub
  korespondencyjnie prośba o usunięcie Konta Klienta z listy Klientów.

  VII. Postanowienia końcowe regulaminu

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
  Kodeksu Cywilnego.

 15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z
  przyczyn technicznych (podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy,
  wadliwe działanie sieci teleinformatycznej lub z przyczyn niezależnych od
  Transformulas-Poland).
 16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby
  trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz Hasło Klienta. Podstawą
  jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód
  sprzedaży (paragon, faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i
  dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.
 17. Wszystkie informacje, dane ,fotografie, obrazy, rysunki , ikonki opisy
  produktów są chronione prawami autorskimi.
 18. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Zadzwoń do nas !